لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 525000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 670000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 975000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1270000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1400000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 1950000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 3750000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 3 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 4500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 6750000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 5 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 12750000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 6 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 16000000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 8 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 37000000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 10 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 67000000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 12 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 10s ریال 82000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

مساوی-

-