لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 150000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 180000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 250000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 350000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 400000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 450000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 850000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 950000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1600000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2400000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 6 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2800000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 7500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 بدون درز رده 10جوشی سایز 10 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 12000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

مساوی-

-