لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ درپوش استنلس استیل رده 40 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع کپ

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

نام کپ نوع کپ جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) قیمت
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 150000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 180000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 250000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 11/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 260000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 11/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 300000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 350000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 550000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 650000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 950000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 2300000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 6 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 2800000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5500000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 10 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 8500000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 12 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 14 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 16 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 18 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 20 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 22 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 24 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 26 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 28 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 40 جوشی 30 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع کپ

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

A403-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

-