لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 350000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3/4 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 450000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 650000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/4 1 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 850000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 1 البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 950000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 2 اینچ البو جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 1300000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 2 البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 3000000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 3500000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 4 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 5500000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 5 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 11000000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 6 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 13000000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 8 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 22000000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 10 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 35000000 @Updatedate
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 12 اینچ البو جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 65000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

مساوی-

-