لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 اینچ البو جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 0
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3/4 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 100000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 120000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/4 1 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 200000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 1 البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 250000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 2 اینچ البو جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 300000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 1/2 2 البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 450000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 3 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 650000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 4 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 950000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 5 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 1750000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 6 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 2500000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 8 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 5500000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 10 اینچ البو جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 9500000
زانو 45 درجه استنلس استیل316 رده 40 جوشی 12 اینچ البو جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 0

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

مساوی-

-