لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 10 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو 45درجه 1/2اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 55000
زانو 45درجه 3/4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 85000
زانو 45درجه 1 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 120000
زانو 45درجه 11/4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 150000
زانو 45درجه 11/2اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 250000
زانو 45درجه 2 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 260000
زانو 45درجه 21/2 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 450000
زانو 45درجه 3 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی ریال 5500000
زانو 45درجه 4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 640000
زانو 45درجه 5 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 1800000
زانو 45درجه 6 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 2500000
زانو 45درجه 8 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 2500000
زانو 45درجه 10 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 5500000
زانو 45درجه 12 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 0

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ANSI-

10s-

مساوی-

-