لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه استنلس استیل رده 10 جوشی ELBOW 45D STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو 45درجه 1/2اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 300000 @Updatedate
زانو 45درجه 3/4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 350000 @Updatedate
زانو 45درجه 1 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 450000 @Updatedate
زانو 45درجه 11/4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 750000 @Updatedate
زانو 45درجه 11/2اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 850000 @Updatedate
زانو 45درجه 2 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 1100000 @Updatedate
زانو 45درجه 21/2 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 2200000 @Updatedate
زانو 45درجه 3 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2500000 @Updatedate
زانو 45درجه 4 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 3500000 @Updatedate
زانو 45درجه 5 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 6500000 @Updatedate
زانو 45درجه 6 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 9500000 @Updatedate
زانو 45درجه 8 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 13000000 @Updatedate
زانو 45درجه 10 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 22000000 @Updatedate
زانو 45درجه 12 اینچ استیل 316 رده10 جوشی جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز ریال 45000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ANSI-

10s-

مساوی-

-