لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 TEE STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40 ریال 670000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 820000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 850000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 1420000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 1650000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 2250000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 4500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 3 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 5200000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 7500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 5 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 14200000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 6 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 22500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 8 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 45000000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 10 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 97500000 @Updatedate
سه راه استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 جوشی سایز 12 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز 40s ریال 127000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

-