لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 90 درجه استنلس استیل رده 40 جوشی 316 ELBOW 90D STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو 90درجه 1/2 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 120000
زانو 90درجه 3/4 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 150000
زانو 90درجه 1 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 180000
زانو 90درجه 11/4 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 250000
زانو 90درجه 1/2 1 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 300000
زانو 90درجه 2 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 350000
زانو 90درجه 1/2 2 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 850000
زانو 90درجه 3 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 950000
زانو 90درجه 4 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 1000000
زانو 90درجه 6 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 3500000
زانو 90درجه 8 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 9500000
زانو 90درجه 10 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 18000000
زانو 90درجه 12 اینچ استیل 316 رده 40جوشی استنلس استیل جوشی ریال 0

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A403-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

مساوی-

-