لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 TEE RED STAINLESS STEEL SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1500000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1450000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1600000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1870000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 2550000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5100000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 8500000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 8500000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 16000000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 25500000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 51000000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 110000000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 12 اینچ به فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 140000000 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 14 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 16 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 18 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 20 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0 @Updatedate
سه راه تبدیلی استنلس استیل 316 مانیسمان رده 40 سایز 24 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 0 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

-