لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل استنلس استیل بدون درز رده 10 جوشی 316 REDUCER CON STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 670000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1 اینچ به فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 820000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1120000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1270000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1400000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 2250000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 3300000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 4500000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 9700000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی درز دار 10s ریال 11000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 14000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 37500000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 67000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 14 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 16 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 18 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 20 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 مانیسمان رده 10 جوشی سایز 24 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

10s-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

10s-

-