لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل غیر هم مركز استنلس استیل بدون درز رده 40 جوشی 316 REDUCER ECC SS SCH 40S BW A403 WP 316

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 3/4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 950000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1100000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/4 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1450000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/2 1 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 1600000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 2000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 1/2 2 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 3400000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 3 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 4250000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 4 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 5900000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 5 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 14400000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 6 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 16000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 8 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 25500000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 10 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 51000000 @Updatedate
تبدیل استنلس استیل 316 غیر هم مرکز رده 40 جوشی سایز 12 اینچ به جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 40s ریال 90000000 @Updatedate

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40s-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

40s-

کاهنده-

-