لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه فورج دنده كربن استیل کلاس 6000 TEE FORGED A105 SCRD 6000#

مدل سه راه

ردیوسر تی ترد-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه تبدیلی3/4*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 420000
سه راه تبدیلی1*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 560000
سه راه تبدیلی11/4*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 980000
سه راه تبدیلی11/2*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1360000
سه راه تبدیلی2*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2500000
سه راه تبدیلی21/2*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4000000
سه راه تبدیلی 3*1/2 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی1*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 560000
سه راه تبدیلی11/4*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 980000
سه راه تبدیلی11/2*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 1360000
سه راه تبدیلی2*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2500000
سه راه تبدیلی21/2*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 4000000
سه راه تبدیلی3*3/4 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی11/4*1 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 980000
سه راه تبدیلی11/2*1 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 0
سه راه تبدیلی 2 *1 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 2500000
سه راه تبدیلی21/2*1 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای دلار 4000000
سه راه تبدیلی 3*1 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی11/4*3 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی11/2*3 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی2*3 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000
سه راه تبدیلی21/2*3 فورج دنده کربن استیل کلاس 6000،A105 فشار قوی کربن استیل A105 رزوه ای ریال 6900000

مدل سه راه

ردیوسر تی ترد-

برند سه راه

bothwell fittings-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

6000-

عکس اورجینال

-

ردیوسر تی ترد-

bothwell fittings-

A105-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

6000-

-