لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو ماده پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 20 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 25 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 3/4 * 25 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 32 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 3/4 * 32 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "1 * 32 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/4 1 * 40 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 50 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/4 1 * 63 @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 63 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "2 * 63 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "2 * 75 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "1/2 2 * 75 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "2 * 90 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "1/2 2 * 90 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "3 * 90 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "3 * 110 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "4 * 110 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "4 * 125 زانویی @prp_14776
زانو ماده پلی اتیلن "5 * 125 زانویی @prp_14776

مدل

PE-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

PE-

پلي رود اتصال-

زانویی-

چسبی-

45- 90-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1642744936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 20nullnullزانوییnullnullnullnullnullnullnull
2642745936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 25nullnullnullnullnullnull1/2 * 25nullnullnull
3642746936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 3/4 * 25nullnullnullnullnullnull3/4 *25nullnullnull
4642747936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/2 * 32nullnullزانوییnullnullnull1/2* 32nullnullnull
5642750936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 3/4 * 32nullnullزانوییnullnullnull3/4*32nullnullnull
6642751936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "1 * 32nullnullnullnullnullnull"1*32nullnullnull
7642752936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/4 1 * 40 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8642753936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 50 nullnullnullnullnullnull1/2 1*50nullnullnull
9642756936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/4 1 * 63nullnullnullnullnullnull1/4 1*63nullnullnull
10642757936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 63nullnullزانوییnullnullnull1/2 1*63nullnullnull
11642759936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "2 * 63nullnullزانوییnullnullnullnullnullnullnull
12642760936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "2 * 75nullnullزانوییnullnullnull"2*75nullnullnull
13642761936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "1/2 2 * 75nullnullزانوییnullnullnullnullnullnullnull
14642764936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "2 * 90nullnullزانوییnullnullnull"2*90nullnullnull
15642766936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "1/2 2 * 90nullnullزانوییnullnullnull1/2 2*90nullnullnull
16642768936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "3 * 90nullnullزانوییnullnullnull"3*90nullnullnull
17642770936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "3 * 110nullnullزانوییnullnullnull"3*110nullnullnull
18642773936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "4 * 110nullnullزانوییnullnullnull"4*110nullnullnull
19642775936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "4 * 125nullnullزانوییnullnullnull"4 * 125nullnullnull
20642793936143123680210001236802زانو ماده پلی اتیلن "5 * 125nullnullزانوییnullnullnull"5 * 125nullnullnull