کمربند پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

کمربند-

نحوه اتصال

پیچ و مهره-

خروجی

کاهنده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

برند

پلی رود اتصال-

شکل

کمربند-

نحوه اتصال

پیچ و مهره-

خروجی

کاهنده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

کمربند-

پیچ و مهره-

کاهنده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-