سه راه جوشی 45 پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

جوشی-

سه راه-

45-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-