تبدیل جوشی پلی اتیلن

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

تبدیل-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

دانلود کاتالوگ

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

تبدیل-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

جوشی PE-

پلی رود اتصال-

جوشی-

تبدیل-

جوشی-

جوشی-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-