سیفون پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

جوشی-

سیفون-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-