فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A105 SOCKET WELD FLANGE RF

برند فلنج ساکت ولد

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

برند فلنج ساکت ولد

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

600-

1/2 - 3-

سطح برجسته-

فولادی- کربن استیل-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-