لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A105 SOCKET WELD FLANGE RF

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

نام فلنج ساکت ولد رنج جدول جنس فلنج قیمت
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 1/2 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 247000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 3/4 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 266000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 342000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 1/4 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 495000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 1/2 1 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 590000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 2 اینچ کربن استیل ریال 720000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 1/2 2 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 990000
فلنج ساکت ولد کربن استیل فولادی کلاس 600# A 105 سایز 3 اینچ 1/2 - 2 1/2 کربن استیل ریال 1260000

کلاس فلنج

600-

رنج جدول

1/2 - 3-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی- کربن استیل-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

600-

1/2 - 3-

سطح برجسته-

فولادی- کربن استیل-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-