لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج كور فولادی کلاس 150 BLIND FLANGE #150 A105

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 1/2 اینچ 150 فولادی ریال 80000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 3/4 اینچ 150 فولادی ریال 120000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 1اینچ 150 فولادی ریال 160000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 11/4اینچ 150 فولادی ریال 180000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 11/2 اینچ 150 فولادی ریال 210000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 2 اینچ 150 فولادی ریال 280000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 1/2 2 اینچ 150 کربن استیل ریال 350000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 3 اینچ 150 کربن استیل ریال 470000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 4 اینچ 150 کربن استیل ریال 580000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 5 اینچ 150 ریال 800000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 6 اینچ 150 کربن استیل ریال 9800000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 8 اینچ 150 ریال 1800000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 10 اینچ 150 کربن استیل ریال 2300000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 12 اینچ 150 کربن استیل ریال 3400000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 14 اینچ 150 کربن استیل ریال 5000000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 16 اینچ 150 کربن استیل ریال 6500000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 18 اینچ 150 کربن استیل ریال 7500000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 20 اینچ 150 کربن استیل ریال 12000000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 22 اینچ 150 کربن استیل ریال 15000000
فلنج کور فولادی کلاس 150،A105 سایز 24 اینچ 150 کربن استیل ریال 17000000

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-