لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج اسلیپون فولادی کلاس 300 SO FLANGE #300 A105

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج اسلیپون کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج اسلیپون 1/2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 180000
فلنج اسلیپون 3/4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 195000
فلنج اسلیپون 1 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 196000
فلنج اسلیپون 11/4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 252000
فلنج اسلیپون 11/2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 350000
فلنج اسلیپون 2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 375000
فلنج اسلیپون 21/2اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 560000
فلنج اسلیپون 3 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 750000
فلنج اسلیپون4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 1260000
فلنج اسلیپون5 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 1560000
فلنج اسلیپون 6 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 2180000
فلنج اسلیپون 8 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 3250000
فلنج اسلیپون 10 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 4750000
فلنج اسلیپون 12 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 6500000
فلنج اسلیپون 14 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 9250000
فلنج اسلیپون16 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 13000000
فلنج اسلیپون 18 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 16500000
فلنج اسلیپون20 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 19800000
فلنج اسلیپون 24 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 کربن استیل ریال 28000000

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

سطح برجسته-

فولادی-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-