لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج اسلیپون فولادی کلاس 150 FLANGE SLIPON #150 A105

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج اسلیپون کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج اسلیپون 1/2 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 80000
فلنج اسلیپون 3/4 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 110000
فلنج اسلیپون 1 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 140000
فلنج اسلیپون 11/4 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 165000
فلنج اسلیپون 11/2 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 180000
فلنج اسلیپون 2 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 220000
فلنج اسلیپون 21/2 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 300000
فلنج اسلیپون 3 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 430000
فلنج اسلیپون4 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 500000
فلنج اسلیپون 5 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 550000
فلنج اسلیپون 6 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 700000
فلنج اسلیپون 8 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 1050000
فلنج اسلیپون 10 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 1450000
فلنج اسلیپون 12 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 1950000
فلنج اسلیپون 14 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 2800000
فلنج اسلیپون 16 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 3400000
فلنج اسلیپون 18 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 5200000
فلنج اسلیپون 20 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 6600000
فلنج اسلیپون 22 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 7700000
فلنج اسلیپون 24 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 8800000
فلنج اسلیپون 26 اینچ فولادی کلاس 150،A105 150 فولادی ریال 0

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

سطح برجسته-

فولادی-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-