لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج اسلیپون فولادی کلاس 600 SO FLANGE #600 A105

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج اسلیپون کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج اسلیپون 1/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 200000
فلنج اسلیپون 3/4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 217000
فلنج اسلیپون 1 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 260000
فلنج اسلیپون 11/4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 305000
فلنج اسلیپون 11/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 450000
فلنج اسلیپون 2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 520000
فلنج اسلیپون 21/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 700000
فلنج اسلیپون3 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 875000
فلنج اسلیپون 4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 1950000
فلنج اسلیپون 5 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 3120000
فلنج اسلیپون 6 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 3750000
فلنج اسلیپون 8 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 5600000
فلنج اسلیپون 10 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 8750000
فلنج اسلیپون 12 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 0
فلنج اسلیپون 14 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 12500000
فلنج اسلیپون 16 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 18500000
فلنج اسلیپون 18 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 22700000
فلنج اسلیپون 20 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 29800000
فلنج اسلیپون 24 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 کربن استیل ریال 42500000

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولادی-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

سطح برجسته-

فولادی-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-