لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج كور فولادی کلاس 600 BLIND FLANGE #600 A105

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 1/2 اینچ 600 کربن استیل ریال 168000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 3/4 اینچ 600 فولادی ریال 195000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 1 اینچ 600 فولادی ریال 250000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 11/4 اینچ 600 فولادی ریال 320000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 11/2 اینچ 600 فولادی ریال 395000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 2 اینچ 600 فولادی ریال 530000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 1/2 2 اینچ 600 کربن استیل ریال 720000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز3 اینچ 600 کربن استیل ریال 890000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 4 اینچ 600 فولادی ریال 2050000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 5 اینچ 600 کربن استیل ریال 3250000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 6 اینچ 600 کربن استیل ریال 3850000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 8 اینچ 600 کربن استیل ریال 5500000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 10 اینچ 600 فولادی ریال 8800000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 12 اینچ 600 کربن استیل ریال 10800000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 14 اینچ 600 کربن استیل ریال 12900000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 16 اینچ 600 کربن استیل ریال 18000000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 18 اینچ 600 کربن استیل ریال 22500000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 20 اینچ 600 کربن استیل ریال 27600000
فلنج کور فولادی کلاس 600 A105 سایز 24 اینچ 600 کربن استیل ریال 39000000

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

سطح برجسته-

کربن استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-