لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج كور فولادی کلاس 300 BLIND FLANGE #300 A105

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج کور کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 1/2 اینچ 300 کربن استیل ریال 180000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 3/4 اینچ 300 کربن استیل ریال 190000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 1 اینچ 300 کربن استیل ریال 240000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 11/4 اینچ 300 کربن استیل ریال 300000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 11/2 اینچ 300 کربن استیل ریال 360000
فلنج کور فولادی کلاس 300 ، A105 سایز2 اینچ 300 کربن استیل ریال 420000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 21/2 اینچ 300 کربن استیل ریال 660000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز3 اینچ 300 کربن استیل ریال 840000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز4 اینچ 300 کربن استیل ریال 1400000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز5 اینچ 300 کربن استیل ریال 1890000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز6 اینچ 300 کربن استیل ریال 2700000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز8 اینچ 300 کربن استیل ریال 4400000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز10 اینچ 300 کربن استیل ریال 6900000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز12 اینچ 300 فولادی ریال 9900000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز14 اینچ 300 کربن استیل ریال 12500000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز 16 اینچ 300 کربن استیل ریال 16600000
فلنج کور فولادی کلاس 300 ، A105 سایز18 اینچ 300 کربن استیل ریال 21000000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز20 اینچ 300 کربن استیل ریال 26000000
فلنج کور فولادی کلاس 300،A105 سایز24 اینچ 300 کربن استیل ریال 41000000

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-