فلنج كور فولادی کلاس 300 BLIND FLANGE #300 A105

برند فلنج کور

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

برند فلنج کور

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti,FAD,Melesi,St,گالپرتی,فد,ملسی-

300-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- حمل-

روز-

روز-

-