لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار فولادی کلاس 600 WN FLANGE #600 A105

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج 'گلودار 1/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 210000
فلنج 'گلودار 3/4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 275000
فلنج 'گلودار 1 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 440000
فلنج 'گلودار 11/4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 560000
فلنج 'گلودار 11/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 650000
فلنج 'گلودار 2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 780000
فلنج 'گلودار21/2 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 1310000
فلنج 'گلودار 3 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 1950000
فلنج 'گلودار 4 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 2250000
فلنج 'گلودار 5 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 4650000
فلنج 'گلودار6 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 5500000
فلنج 'گلودار 8 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 10000000
فلنج 'گلودار 10 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 21000000
فلنج 'گلودار 12 اینچ فولادی کلاس 600،A105 600 فولادی ریال 26000000

کلاس فلنج

600-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

600-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

-