لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 F316WN RF 150#

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 3/4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 550000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/4 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 850000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 -1/2 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 950000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/2 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1900000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 3 اینچ 150 استنلس استیل ریال 2500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 3200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 5 اینچ 150 استنلس استیل ریال 4500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 6 اینچ 150 استنلس استیل ریال 5500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 8 اینچ 150 استنلس استیل ریال 8500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 10 اینچ 150 استنلس استیل ریال 15000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 12 اینچ 150 استنلس استیل ریال 24000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 1- 14 اینچ 150 استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 16 اینچ 150 استنلس استیل ریال 0 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 18 اینچ 150 استنلس استیل ریال 35200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 20 اینچ 150 استنلس استیل ریال 42500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 24 اینچ 150 استنلس استیل ریال 71000000 @Updatedate

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

150-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-