لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 F316WN RF 150#

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1320000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 3/4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 1760000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 2300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/4 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 2800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 -1/2 1 اینچ 150 استنلس استیل ریال 3600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 5400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 1/2 2 اینچ 150 استنلس استیل ریال 7200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 3 اینچ 150 استنلس استیل ریال 8100000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 4 اینچ 150 استنلس استیل ریال 11200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 5 اینچ 150 استنلس استیل ریال 13700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 6 اینچ 150 استنلس استیل ریال 17300000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 8 اینچ 150 استنلس استیل ریال 28800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 10 اینچ 150 استنلس استیل ریال 41000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 12 اینچ 150 استنلس استیل ریال 66500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز 14 اینچ 150 استنلس استیل ریال 84600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 16 اینچ 150 استنلس استیل ریال 10500000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 18 اینچ 150 استنلس استیل ریال 115200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 20 اینچ 150 استنلس استیل ریال 138000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 150 استنلس استیل 316 - 24 اینچ 150 استنلس استیل ریال 225000000 @Updatedate

برند فلنج گلودار

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

کلاس فلنج

150-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

Galperti , FAD , Melesi , St , گالپرتی , فد , ملسی-

150-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-