لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 300#

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 24750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 29700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 -1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 33000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 41250000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 57750000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 61600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 7700000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 107800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 169400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 215600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 292600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 462000000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 631400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 12 اینچ 300 استنلس استیل ریال 954800000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 14 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1293600000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 16 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1709400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 18 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2125200000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 20 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2633400000 @Updatedate
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 24 اینچ 300 ریال 3819200000 @Updatedate

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-