لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 300#

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 650000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 850000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 -1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 950000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1200000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1650000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 1900000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 2500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 3500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 5300000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 7500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 9200000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 15000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 20500000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 12 اینچ 300 استنلس استیل ریال 31000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 14 اینچ 300 استنلس استیل ریال 42000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 16 اینچ 300 استنلس استیل ریال 61000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 18 اینچ 300 استنلس استیل ریال 76000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 20 اینچ 300 استنلس استیل ریال 94000000
فلنج گلودار کلاس 300 استنلس استیل 316 - 24 اینچ 300 ریال 149000000

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

نوع شیار برجستگی

هم مرکز-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

300-

سطح برجسته-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

هم مرکز-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-