لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 FLANGE S.S A182 WN RF 300#

برند فلنج اسلیپون

ملسی و ....-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام فلنج اسلیپون کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3/4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/4 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 1 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 1/2 2 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 3 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 4 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 5 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 6 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 8 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0
فلنج اسلیپون کلاس 300 استنلس استیل 316 - 10 اینچ 300 استنلس استیل ریال 0

برند فلنج اسلیپون

ملسی و ....-

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

صفحه اتصال رینگی-

جنس فلنج

استنلس استیل-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ملسی و ....-

300-

صفحه اتصال رینگی-

استنلس استیل-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-