لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 90 درجه دنده گالوانیزه ELBOW 90 HOT - DIP GALVANIZED

مدل زانویی 90 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند زانویی 90 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 20000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 30000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 45000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 60000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1/2 1اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 80000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 200000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1/2 2اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 280000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای DIN گالوانیزه داغ ریال 300000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 11500
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 19500
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 28000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 39000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 11/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 57000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 95000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 21/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 145000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 205000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 415000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 5 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 745000
زانو 90درجه دنده گالوانیزه 3/4*1/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای گالوانیزه داغ ریال 25000

مدل زانویی 90 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

برند زانویی 90 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانويي گالوانيزه گرم رزوه اي-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-