لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه دنده گالوانیزه ELBOW 45 HOT - DIP GALVANIZED

مدل زانویی 45 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

برند زانویی 45 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 20000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 30000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 40000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 60000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 1اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 80000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 190000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 21/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 300000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 320000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 0
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 20500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 28000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 42000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 57500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 95500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 205000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 415000

مدل زانویی 45 درجه

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

برند زانویی 45 درجه

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانويي گالوانيزه گرم رزوهاي-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

مادگی-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-