لوگوی تاسیسات نفت و گاز

درپوش دنده گالوانیزه PLUG HOT - DIP GALVANIZED

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

نوع اتصال

رزوه ای- رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

نام درپوش گرد نوع درپوش گرد جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز کلاس واحد اندازه گیری قیمت
درپوش دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مک چین آهن چکشخوار رزوه ای ریال 8000
درپوش دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مک چین رزوه ای ریال 10000
درپوش دنده گالوانیزه 1 اینچ مک چین رزوه ای ریال 195000
درپوش دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 23000
درپوش دنده گالوانیزه 11/2 اینچ مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 31500
درپوش دنده گالوانیزه 2 اینچ مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 50000
درپوش دنده گالوانیزه 21/2 اینچ مک چین رزوه ای ریال 95000
درپوش دنده گالوانیزه 3 اینچ مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 140000
درپوش دنده گالوانیزه 4 اینچ مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 240000

مدل درپوش گرد

پلاگ رودنده گالوانيزه-

برند درپوش گرد

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

نوع اتصال

رزوه ای- رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

پلاگ رودنده گالوانيزه-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

نری-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

چدن- گالوانیزه- چدن- آهن چکشخوار-

رزوه ای- رزوه ای-

DIN-

-