لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه گالوانیزه گرم دنده TEE HOT - DIP GALVANIZED

مدل سه راه

سه راهي مساوي-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 22000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 3/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 30000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 45000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 11/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 65000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1/2 1اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 85000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 210000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1/2 2 اینچ مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای ریال 300000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 3 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای ریال 380000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 18000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 3/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 24000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 42000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 11/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 60000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 11/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 72500
سه راه گالوانیزه گرم دنده 2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 138000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 21/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 182000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 280000
سه راه گالوانیزه گرم دنده 4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز ریال 465000

مدل سه راه

سه راهي مساوي-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

سه راهي مساوي-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

-