لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل دنده گالوانیزه REDUCER HOT - DIP GALVANIZED

مدل تبدیل

رديوسر گالوانيزه-

برند تبدیل

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
تبدیل دنده گالوانیزه 3/4*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 12000
تبدیل دنده گالوانیزه 1*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 17000
تبدیل دنده گالوانیزه 1*3/4 مارک توپی برزیل گالوانیزه رزوه ای ریال 17000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/4*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 37000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/4*3/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 37000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/4*1 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 37000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/2*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 37000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/2*3/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 41500
تبدیل دنده گالوانیزه 11/2*1 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 41500
تبدیل دنده گالوانیزه 2*1 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 55000
تبدیل دنده گالوانیزه 2*11/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 55000
تبدیل دنده گالوانیزه 11/2*11/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 41500
تبدیل دنده گالوانیزه 2*11/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 55000
تبدیل دنده گالوانیزه 2*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 55000
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 2*3/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 55000
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*3/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*1 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*11/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*11/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 21/2*2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 88500
تبدیل دنده گالوانیزه 3*1/2 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 3*3/4 مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 3*1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 3*1/1.4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 3*1/1.2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 2* 3 اینچ اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 3*2/1.2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 135000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*1/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*3/4 اینچ مارک مک چین کربن استیل رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*1/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*1/1.2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*2/1.2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000
تبدیل دنده گالوانیزه 4*3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای ریال 230000

مدل تبدیل

رديوسر گالوانيزه-

برند تبدیل

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/8-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-

رديوسر گالوانيزه-

مك چيني MECH - توپي برزيلي TUPY-

نری- مادگی-

1/8-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

-