لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی كربن استیل رده 80 بدون درز TEE BW SCH 80 A234 WPB SMLS

مدل سه راه

سه راه جوشی کربن استیل-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه جوشی3/4*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی 1*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی11/4*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی11/2*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی2*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0

مدل سه راه

سه راه جوشی کربن استیل-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راه جوشی کربن استیل-

A234-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

مساوی-

-