لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل جوشی هم مرکز رده 40 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 40

مدل تبدیل

كانسنتريك رديوسر-

برند تبدیل

Benkan بنكن-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
تبدیل جوشی هم مرکز 3/4*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 14300
تبدیل جوشی هم مرکز 1*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 19800
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 27500
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 38500
تبدیل جوشی هم مرکز 2*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 62700
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 121000
تبدیل جوشی هم مرکز 3*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 165000
تبدیل جوشی هم مرکز 1*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 19800
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 26400
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 36300
تبدیل جوشی هم مرکز 2*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 60500
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 121000
تبدیل جوشی هم مرکز 3*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 165000
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*1 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 25300
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*1 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 35200
تبدیل جوشی هم مرکز 2*1 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 57200
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*1 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 99000
تبدیل جوشی هم مرکز 3*1 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 110000
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*3 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*3 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
تبدیل جوشی هم مرکز 2*3 رده 40 فولادی فشار قوی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*3 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*11/4رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 35200
تبدیل جوشی هم مرکز10*6 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 770000
تبدیل جوشی هم مرکز 2*11/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 55000
تبدیل جوشی هم مرکز 10*8 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 770000
تبدیل جوشی هم مرکز 2*2 /11رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 55000
تبدیل جوشی هم مرکز12*4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1540000
تبدیل جوشی هم مرکز21/2*11/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 86000
تبدیل جوشی هم مرکز 12*5 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1320000
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*11/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 86000
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 82500
تبدیل جوشی هم مرکز 12*6 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1210000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*1/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 275000
تبدیل جوشی هم مرکز 12*8 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1100000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*3/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 242000
تبدیل جوشی هم مرکز 12*10 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1100000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*1رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 220000
تبدیل جوشی هم مرکز 14*6 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 3080000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*11/4 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 198000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*11/2رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 198000
تبدیل جوشی هم مرکز 14*8 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2750000
تبدیل جوشی هم مرکز 14*10 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2750000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 165000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*21/2 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 165000
تبدیل جوشی هم مرکز 14*12 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2750000
تبدیل جوشی هم مرکز 16*6 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 4180000
تبدیل جوشی هم مرکز 4*3 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 165000
تبدیل جوشی هم مرکز 16*8 رده 40 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 4070000

مدل تبدیل

كانسنتريك رديوسر-

برند تبدیل

Benkan بنكن-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

كانسنتريك رديوسر-

Benkan بنكن-

هم مرکز-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

40-

کاهنده-

-