لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی كربن استیل رده 40 بدون درز TEE BW SCH 40 A234 WPB SMLS

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 1/2 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 33000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 3/4 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 42000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 1 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 58000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 1/4 1 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 73000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 1/2 1 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 90000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 2 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 120000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 1/2 2 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 210000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 3 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 330000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 4 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 530000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 5 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 860000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 6 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 960000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 8 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2400000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 10 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 3350000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 12 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 4800000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 14 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 7600000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 16 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 10400000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 18 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی 40 ریال 13500000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 20 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 23000000
سه راه جوشی فولادی کربن استیل رده 40 سایز 24 اینچ جوشی کربن استیل A234 جوشی 40 ریال 36000000

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

مساوی-

-