لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ جوشی رده 40 CAP BW A234 WPB SCH STD

نام درپوش گرد نوع درپوش گرد جنس آلیاژ نوع اتصال واحد اندازه گیری قیمت
کپ جوشی رده 40 سایز 1/2 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 3/4 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 3 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 4 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 5 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 6 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 8 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 10 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 12 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 14 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0
کپ جوشی رده 40 سایز 16 اینچ فشار قوی کربن استیل A234 جوشی ریال 0

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع درپوش گرد

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-

درپوش لب جوش-

benkan بنکن-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

STD-

-