لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل جوشی هم مرکز رده 80 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 80

مدل تبدیل

کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

برند تبدیل

benkan بنکن-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
تبدیل جوشی هم مرکز 3/4*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 1*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 2*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 3*1/2 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز1*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز11/4*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز11/2*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز2*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز21/2*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز3*3/4 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
بدیل جوشی هم مرکز 11/4*1 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*1 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 2*1 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*1 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 3*1 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 11/4*3 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 11/2*3 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 2*3 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل جوشی هم مرکز 21/2*3 رده 80 فولادی جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0

مدل تبدیل

کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

برند تبدیل

benkan بنکن-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

benkan بنکن-

هم مرکز-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

-