لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل کج غیر هم مرکز رده 80 REDUCER ECCTRIC A234 WPB SCH 80

مدل تبدیل

اكسنتريك رديوسر-

برند تبدیل

بنكن benkan-

وضعیت مرکز

غیر هم مرکز-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

30- 80- 120- 160- STD- XS- XXS-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام تبدیل نوع تبدیل جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
تبدیل 3/4*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 1*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 11/4*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 11/2*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 2*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 21/2*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 3*1/2 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 1*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 11/4*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 11/2*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 2*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 3*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل11/4*1 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل11/2*1 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل2*1 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل21/2*1 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل3*1 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
تبدیل 21/2*3/4 اینچ کج غیر هم مرکز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0

مدل تبدیل

اكسنتريك رديوسر-

برند تبدیل

بنكن benkan-

وضعیت مرکز

غیر هم مرکز-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

ضخامت بدنه (sch)

30- 80- 120- 160- STD- XS- XXS-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

اكسنتريك رديوسر-

بنكن benkan-

غیر هم مرکز-

A234-

جوشی-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ANSI-

30- 80- 120- 160- STD- XS- XXS-

کاهنده-

-