لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو جوشی 45درجه كربن استیل بدون درز رده 80 ELBOW 45 A234 WPB BW SMLS SCH 80

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو جوشی 45درجه1/2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 0
زانو جوشی 45درجه 3/4 اینچ کربن استیل بدون درز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 0
زانو جوشی 45درجه 11/4 اینچ کربن استیل بدون درز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 0
زانو جوشی 45درجه11/2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 0
زانو جوشی 45درجه 2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 0

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

مساوی-

-