لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو 45 درجه رده 40 ELBOW 45 A234 WPB BW SMLS SCH 40

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
زانو جوشی 45درجه1/2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 8500
زانو جوشی 45درجه 3/4 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 10500
زانو جوشی 45درجه1 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 13200
زانو جوشی 45درجه11/4 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 17600
زانو جوشی 45درجه11/2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 24200
زانو جوشی 45درجه 2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 41800
زانو جوشی 45درجه21/2 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 71500
زانو جوشی 45درجه3 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 88000
زانو45 جوشی 4 اینچ کربن استیل بدون درز رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 165000
زانو جوشی 45درجه 5 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 286000
زانو جوشی 45درجه 6اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 440000
زانو جوشی 45درجه 8 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 935000
زانو جوشی 45درجه10اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 1485000
زانو جوشی 45درجه12 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 2090000
زانو جوشی 45درجه 14 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 2970000
زانو جوشی 45درجه 16 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 4180000
زانو جوشی 45درجه 18 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 5500000
زانو جوشی 45درجه 20 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 8800000
زانو جوشی 45درجه 24 اینچ کربن استیل بدون درز رده40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز ریال 13750000

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

مساوی-

-