لوگوی تاسیسات نفت و گاز

فلنج گلودار فولادی کلاس 300 WN FLANGE #300 A105

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

نام فلنج گلودار کلاس فلنج جنس فلنج واحد اندازه گیری قیمت
فلنج 'گلودار 1/2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 115000
فلنج 'گلودار 3/4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 150000
فلنج 'گلودار 1 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 215000
فلنج 'گلودار 11/4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 250000
فلنج 'گلودار 11/2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 315000
فلنج 'گلودار 2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 375000
فلنج 'گلودار 21/2 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 500000
فلنج 'گلودار 3 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 625000
فلنج 'گلودار 4 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 875000
فلنج 'گلودار 5 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 1370000
فلنج 'گلودار 6 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 1650000
فلنج 'گلودار 8 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 2750000
فلنج 'گلودار 10 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 4400000
فلنج 'گلودار 12 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 6900000
فلنج 'گلودار 14 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 10000000
فلنج 'گلودار 16 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 13750000
فلنج 'گلودار 18اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 17500000
فلنج 'گلودار 20 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 21500000
فلنج 'گلودار 22 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 0
فلنج 'گلودار 24 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 27500000
فلنج 'گلودار 26 اینچ فولادی کلاس 300،A105 300 فولادی ریال 0

کلاس فلنج

300-

نوع صفحه فلنج

سطح برجسته-

جنس فلنج

فولاد-

نوع اتصال فلنج

گسکت و پیچ-

پیچ های مورد استفاده

سرتاسر رزوه شده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

300-

سطح برجسته-

فولاد-

گسکت و پیچ-

سرتاسر رزوه شده-

تحویل سریع- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

هفته-

-