لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گسکت اسپیرال وند استنلس استیل كیمیا فراور كلاس 150 GASKET SPIRALWOND 150#

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 14500
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "3/4 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 20000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 26000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/4 1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 28000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 35000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "2 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 46000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 2 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 59000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "3 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 67000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "4 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 105000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "5 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 115000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "6 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 130000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "8 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 185000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "10 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 0
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "12 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 360000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "14 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 460000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "16 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 600000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "18 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 650000
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "20 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 780000

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گسکیت-

اسپیرال وند-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-