لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گسکت اسپیرال وند استنلس استیل كیمیا فراور كلاس 150 GASKET SPIRALWOND 150#

مدل گسکت

دو رینگ تمام استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت تاریخ به روزرسانی
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 14500 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "3/4 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 20000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 26000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/4 1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 28000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 1 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 35000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "2 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 46000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "1/2 2 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 59000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "3 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 67000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "4 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 105000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "5 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 115000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "6 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 130000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "8 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 185000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "10 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 0 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "12 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 360000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "14 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 460000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "16 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 600000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "18 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 650000 @Updatedate
واشر گسکت اسپیرال وند کلاس 150 استنلس استیل 316 سایز "20 اینچ spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 780000 @Updatedate

مدل گسکت

دو رینگ تمام استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

دو رینگ تمام استیل-

کیمیا فراور-

اسپیرال وند-

استنلس استیل-

نفت وگاز-

-