لوگوی تاسیسات نفت و گاز

واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت , آزبست کلاس 600 GASKET FLAT 600#

مدل گسکت

واشر گسکت -

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت تاریخ به روزرسانی
واشر گسکت کلینگیت سایز 1/2 اینچ فلت رینگ تخت 15 03 ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 3/4 اینچ بدون سیم 20 03 ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 1 اینچ بدون سیم 25 ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 1/4 1 اینچ بدون سیم 32 03 ریال 40000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 1/2 1 اینچ بدون سیم 40 ریال 50000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 2 اینچ بدون سیم 50 03 ریال 60000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 1/2 2 اینچ بدون سیم 63 ریال 75000 @Updatedate
واشر گسکت کلینگیت سایز 3 اینچ بدون سیم 75 ریال 90000 @Updatedate

مدل گسکت

واشر گسکت -

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

واشر گسکت -

سیم دار- بدون سیم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-