لوگوی تاسیسات نفت و گاز

واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت گرینگریت , آزبست کلاس 300 GASKET FLAT 150#

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت تاریخ به روزرسانی
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 اینچ تخت ریال 7000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3/4 اینچ تخت ریال 0 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1 اینچ تخت 3mm ریال 7000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/4 1 اینچ تخت ریال 12000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 1 اینچ تخت ریال 13000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 2 اینچ تخت ریال 14000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 2 اینچ تخت ریال 18000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3 اینچ بدون سیم ریال 21000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 4 اینچ بدون سیم ریال 28000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 5 اینچ بدون سیم ریال 35000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 6 اینچ تخت ریال 42000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 8 اینچ بدون سیم ریال 52000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 10 اینچ بدون سیم ریال 70000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 12 اینچ بدون سیم ریال 84000 @Updatedate
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 14 اینچ بدون سیم ریال 98000 @Updatedate

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

سیم دار- بدون سیم-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-