لوگوی تاسیسات نفت و گاز

واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت گرینگریت , آزبست کلاس 300 GASKET FLAT 150#

مدل گسکت

واشر کلینگریت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت تاریخ به روزرسانی
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 اینچ کلینگریت تخت ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3/4 اینچ کلینگریت تخت ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1 اینچ کلینگریت تخت 3mm ریال 30000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/4 1 اینچ کلینگریت تخت ریال 40000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 1 اینچ کلینگریت تخت ریال 50000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 2 اینچ کلینگریت تخت ریال 60000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 2 اینچ کلینگریت تخت ریال 75000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 90000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 4 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 120000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 5 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 150000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 6 اینچ کلینگریت تخت ریال 180000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 8 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 240000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 10 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 300000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 12 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 360000 @Updatedate
واشر گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 14 اینچ کلینگریت بدون سیم ریال 420000 @Updatedate

مدل گسکت

واشر کلینگریت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

عکس اورجینال

-

واشر کلینگریت-

سیم دار- بدون سیم-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-