لوگوی تاسیسات نفت و گاز

واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت گرینگریت , آزبست کلاس 300 GASKET FLAT 150#

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 اینچ تخت ریال 7000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3/4 اینچ تخت ریال 0
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1 اینچ تخت 3mm ریال 7000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/4 1 اینچ تخت ریال 12000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 1 اینچ تخت ریال 13000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 2 اینچ تخت ریال 14000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 1/2 2 اینچ تخت ریال 18000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 3 اینچ بدون سیم ریال 21000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 4 اینچ بدون سیم ریال 28000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 5 اینچ بدون سیم ریال 35000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 6 اینچ تخت ریال 42000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 8 اینچ بدون سیم ریال 52000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 10 اینچ بدون سیم ریال 70000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 12 اینچ بدون سیم ریال 84000
واش گسکت تخت 3میل گلینگریت کلاس 300 سایز 14 اینچ بدون سیم ریال 98000

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

سیم دار- بدون سیم-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-