لوگوی تاسیسات نفت و گاز

مغزی پلی اتیلن

مدل

PE-

شکل

نیپل-

رابط

نری-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/2 @prp_14776
مغزی پلی اتیلن دنده ای 3/4 @prp_14776
مغزی پلی اتیلن دنده ای 1 اینچ @prp_14776
مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/4 1 اینچ @prp_14776
مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/2 1 اینچ @prp_14776
مغزی پلی اتیلن دنده ای 2 اینچ @prp_14776

مدل

PE-

شکل

نیپل-

رابط

نری-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

PE-

نیپل-

نری-

رزوه ای-

مساوی-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1642794936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/2nullnullnullnullرزوه ایnull1/2nullnullnull
2642795936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 3/4nullnullnullnullرزوه ایnull"3/4nullnullnull
3642796936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 1 اینچnullnullnullnullnullnull"1nullnullnull
4642797936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/4 1 اینچnullnullnullnullرزوه ایnullnullnullnullnull
5642798936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 1/2 1 اینچnullnullnullnullرزوه ایnull1/2 1nullnullnull
6642800936143123680010001236800مغزی پلی اتیلن دنده ای 2 اینچnullnullnullnullnullnull"2nullnullnull