لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی كربن استیل تبدیلی رده 80 TEE RED SCH 80 BW SMLS

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه جوشی 3/4*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی 1*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی 11/4*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی11/2*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0
سه راه جوشی 2*1/2 کربن استیل رده 80 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 80 ریال 0

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

80-

-