لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لیست قیمت پروفیل آهنی جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

قوطي پروفيل-

برند پروفیل فلزی

ساوه -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
پروفیل کلافی,لنگه دری ,سپری پروفیل جور قوطی آهن تو خالی درز دار جند وجهی باز نورد سرد 06 15 1396/06/06 ریال 30800
قوطی پروفیل 10 * 20 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 4.5 ریال 31800
قوطی پروفیل 10* 25 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 5.5 ریال 31800
قوطی پروفیل 10 * 30 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 605 ریال 31800
قوطی پروفیل 25 * 25 قوطی آهن تو خالی درز دار مربع باز نورد سرد 06 09 ریال 31400
قوطی پروفیل 25 * 25 قوطی آهن تو خالی درز دار مربع باز نورد سرد 06 09 ریال 31400
قوطی پروفیل 20 * 20 قوطی آهن تو خالی درز دار مربع باز نورد سرد 06 07 ریال 31200
قوطی پروفیل20 * 30 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 9.5 ریال 31000
قوطی پروفیل 30 * 50 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 15 ریال 30800
قوطی پروفیل 30 * 60 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 17 ریال 30800
قوطی پروفیل 40 * 40 قوطی آهن تو خالی درز دار مربع باز نورد سرد 06 15 ریال 30800
قوطی پروفیل 25 * 25 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 09 ریال 31400
قوطی پروفیل 40 * 80 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز 06 23 ریال 30700
قوطی پروفیل 70 * 70 قوطی آهن تو خالی درز دار مربع باز نورد سرد 06 27 ریال 30700
قوطی پروفیل 40 * 100 قوطی آهن تو خالی درز دار مستطیل باز نورد سرد 06 28 ریال 30800
پروفیل زد نمره 16 آهن Z نورد سرد 06 29 ریال 29100
پروفیل زد نمره 18 آهن Z نورد سرد 06 31 ریال 29100

مدل پروفیل فلزی

قوطي پروفيل-

برند پروفیل فلزی

ساوه -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

قوطي پروفيل-

ساوه -

قوطی-

آهن-

ST37-

مستطیل- مربع- شش ضلعی-

نورد گرم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-