لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لیست قیمت ناودانی آهنی جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

UNP-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

چند وجهی-

نوع نورد

نورد گرم-

طول شاخه (متر)

6-12-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
ناودانی نمره 6.5 آهنی ایرانی UNP65 ناودانی آهن 06 32 1396/08/10 ریال 22400
ناودانی نمره 8 ایرانی UNP80 ناودانی آهن تو خالی جند وجهی نورد گرم 06 42 1396/08/10 ریال 21800
ناودانی 10 ایرانی UNP100 ناودانی آهن جند وجهی نورد گرم 06 52 قیمت به کیلوگرم ریال 21800
ناودانی نمر0 12 آهنی UNP120 ناودانی آهن تو خالی نورد گرم 06 64 قیمت به کیلوگرم ریال 21800
ناودانی 14 روس UNP140 ناودانی آهن تو خالی 12 155 قیمت به کیلوگرم ریال 21800
ناودانی نمره 16 آهنی روس UNP160 ناودانی آهن نورد گرم 12 170 قیمت به کیلوگرم ریال 22200
ناودانی نمره 18 آهنی روس UNP180 ناودانی آهن 12 215 قیمت به کیلوگرم ریال 22200
ناودانی نمره 20 آهنی روس UNP200 ناودانی آهن 12 230 قیمت به کیلوگرم ریال 29500

مدل پروفیل فلزی

UNP-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

چند وجهی-

نوع نورد

نورد گرم-

طول شاخه (متر)

6-12-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

UNP-

ناودانی-

آهن-

چند وجهی-

نورد گرم-

6-12-

خاکستری-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-