لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لیست قیمت تیر آهن ذوب آهن اصفهان شاخه 12متری جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

تير آهن IPE-

برند پروفیل فلزی

ذوب آهن اصفهان-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

H-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 12 IPE تیرآهن آهن H نورد گرم 12 122 1396/08/09 ریال 4050000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 14 IPE تیرآهن آهن H نورد گرم 12 155 ریال 4300000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 16 IPE تیرآهن آهن H 12 190 ریال 5150000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 18 IPE 180 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 228 ریال 6250000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 20 IPE 200 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 270 ریال 7950000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 22 IPE220 تیرآهن آهن H 12 310 ریال 9180000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 24 IPE240 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 370 ریال 10750000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 27 IPE 270 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 430 ریال 12750000
تیرآهن ذوب آهن اصفهان نمره 30 IPE 30 تیرآهن آهن H نورد گرم 12 515 ریال 15300000

مدل پروفیل فلزی

تير آهن IPE-

برند پروفیل فلزی

ذوب آهن اصفهان-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

H-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تير آهن IPE-

ذوب آهن اصفهان-

تیرآهن-

آهن-

ST37-

H-

نورد گرم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-