لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لیست قيمت ورق آهن سياه و فولادي ايراني و خارجي

مدل پروفیل فلزی

ورق تخت و رول آهنی -

برند پروفیل فلزی

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

st37 - st 37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
ورق سیاه 2میل روسی به ابعاد 2x1 متر ورق روس ورق آهن مستطیل نورد گرم سیاه 32 ١٣٩٦/٠٩/٢٧ 28850
ورق 3 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 216 29050
ورق 4 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 288 30050
ورق 5 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 360 27500
ورق 6 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 432 26200
ورق 8 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل 576 24800
ورق 10 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 720 24700
ورق 12 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل 864 24900
ورق 15 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق مستطیل 1080 24900
ورق 20 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 1915 24500
ورق 20 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1440 23950
ورق 25 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2390 24100
ورق 25 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1800 23650
ورق 30 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2880 24100
ورق 30 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 2160 23900
این لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 به روز رسانی گردید @val2 @val2

مدل پروفیل فلزی

ورق تخت و رول آهنی -

برند پروفیل فلزی

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

st37 - st 37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ورق تخت و رول آهنی -

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

ورق-

آهن-

st37 - st 37-

تو پر-

مستطیل-

نورد گرم-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-