لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لیست قيمت ورق آهن

مدل پروفیل فلزی

ورق تخت و رول آهنی -

برند پروفیل فلزی

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

st37 - st 37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
ورق سیاه 2میل روسی به ابعاد 2x1 متر ورق روس ورق آهن مستطیل نورد گرم سیاه 32 1396/08/09 ریال 30600
ورق 3 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 216 ریال 28300
ورق 4 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 288 ریال 28300
ورق 5 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 360 ریال 28300
ورق 6 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 432 ریال 24800
ورق 8 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل 576 ریال 25200
ورق 10 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل نورد گرم 720 ریال 24500
ورق 12 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق فولاد مبارکه ورق آهن مستطیل 864 ریال 24800
ورق 15 میل فولاد مبارکه به ابعاد 6x1.5 متر ورق مستطیل 1080 ریال 24800
ورق 20 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 1915 ریال 24000
ورق 20 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1440 ریال 24000
ورق 25 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2390 ریال 23500
ورق 25 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 1800 ریال 23500
ورق 30 میل فولاد اکسین به ابعاد 6x2 متر ورق فولاد اکسین ورق آهن مستطیل نورد گرم 2880 ریال 23900
ورق 30 میل فولاد کاویان به ابعاد 6x1.5 متر ورق کاویان ورق آهن مستطیل نورد گرم 2160 ریال 23000

مدل پروفیل فلزی

ورق تخت و رول آهنی -

برند پروفیل فلزی

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

آلیاژ

st37 - st 37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ورق تخت و رول آهنی -

فولاد مباركه ، فولاد اكسين ، ورق فولاد كاويان،روس-

ورق-

آهن-

st37 - st 37-

تو پر-

مستطیل-

نورد گرم-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-