قیمت / متر سایز متریال قیمت / متر سایز متریال قیمت / متر سایز متریال
5110000 8" لوله بدون درز 316 900000 2" لوله بدون درز 316   1/4" لوله بدون درز 316
7115000 10" لوله بدون درز 316 1204000 2 1/2" لوله بدون درز 316   3/8" لوله بدون درز 316
9216000 12" لوله بدون درز 316 1259000 3" لوله بدون درز 316 225000 1/2" لوله بدون درز 316
10800000 14" لوله بدون درز 316 1695000 3 1/2" لوله بدون درز 316 294000 3/4" لوله بدون درز 316
  16" لوله بدون درز 316 1915000 4" لوله بدون درز 316 478000 1" لوله بدون درز 316
  18" لوله بدون درز 316 2655000 5" لوله بدون درز 316 619000 1 1/4" لوله بدون درز 316
  20" لوله بدون درز 316 3170000

لیست قیمت لوله استنلس استيل بدون درز 316 رده 10 جهت برآورد سال 1392/07/29

لوله استنلس استيل بدون درز رده 10 PIPE A312 GR.316 ERW SCH 10S

فروشنده انواع لوله بدون درز , لوله درز جوش, لوله درز دار ,لوله درز مخفي,استنلس استيل A312 TP316,A312 TP304,A312 TP316L,A312 TP304L,A312 TP321,A312 TP310,A312 TP310S,A312 TP309,A312 TP309S, لوله استنلس استيل بدون درز رده 10,لوله استينلس استيل بدون درز رده 40,لوله استنلس استیل درزدار رده 10,لوله استنلس استیل درزدار رده 40,لوله استنلس استیل بدون درز 304 رده 10,لوله استنلس استیل بدون درز 304 رده 40,لوله استنلس استيل درز مخفي 304 رده10,لوله استنلس استیل درزمخفي رده 40,

6" لوله بدون درز 316 712000 1 1/2" لوله بدون درز 316